Autoriseret psykolog og MediYoga-terapeut 
Jeg tilbyder:

  • Terapi og rådgivning til børn, unge og voksne
  • Kombinationsbehandling af yoga- og samtaleterapi
  • Individuel yogaterapi 
  • MediYoga-hold
Du er altid velkommen til at ringe til en gratis, kort og uforpligtende telefonisk for-samtale, for at høre om et forløb ved mig kunne være noget for dig.


Jeg tilbyder


Psykologisk behandling


Til dig, som er ramt af stress, angst, depression, traumer eller andre psykiske lidelser. Hvor livet lige nu føles tungt og der er behov for at have et trygt, fortroligt rum, hvor du kan finde en vej igennem udfordringerne.

Jeg har bred terapeutisk og  psykologisk erfaring med børn, unge og voksne ramt af forskellige udfordringer og psykiske lidelser. Samtalernes form og tilgang tilrettelægges i vores indledende samtale, så den er tilpasset dit behov.


Samtaleterapi


Til dig, som er ramt af livskriser, sygdom eller kroniske lidelser. Igennem livet kan vi opleve pludselige kriser, som kan være af kortere eller længere varighed. Kriserne medfører ofte et forandringsbehov og en tilpasning, som kan virke overvældende. Samtaleterapi kan her være et hjælpsomt rum til at komme styrket igennem disse perioder. 

Jeg vil ift. sygdomme ofte supplere min psykologiske viden med elementer fra blandt andet min yogauddannelse, således at vi samtidig sænker de kropslige symptomer. 


MediYoga
-terapi


Til dig, som søger et behandlingstilbud for fysiske og psykiske udfordringer, hvor der er fokus på yoga, meditation og afspænding. Der laves en grundig anamnese, hvorefter der laves et individuelt yoga- og meditationsprogram til lige dig. Der er ofte en eller flere opfølgende sessioner, hvor programmet kan tilpasses.  

Der kan også tilrettelægges et kombineret tilbud bestående af først yoga og derefter samtale. Dette tilbud skaber mulighed for beroligelse af nervesystemet forinden samtalen, hvilket ofte åbner ofte for nye aspekter i samtalen samt en helhedsorienteret behandling af krop og sind.

Om mig

Uddannelse og erfaring​

Jeg hedder Betina Evald og er uddannet psykolog fra Aalborg Universitet i 2006. Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening og autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2011. Jeg har løbende taget videreuddannelse i systemisk og narrativ terapi, mentaliseringsbaseret terapi og gruppeterapi, metakognitiv terapi samt MediYoga-terapi. 

Igennem årene har jeg fået en bred erfaring med udredning og behandling af psykiske lidelser fra mine ansættelser indenfor den offentlige og private psykiatri. Jeg har særlig erfaring med psykiatriske lidelser hos børn, unge og voksne (bl.a. stress, depression, angst, belastningsreaktioner, autisme spektrum forstyrrelser og ADHD/ADD).

Herudover har jeg erfaring fra behandlingshjem samt skole-og behandlingstilbud for børn og unge. Her har jeg opnået erfaring i udredning af, støtte til og behandling af børn/unge med tidlige omsorgstraumer, udviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser. Rådgivning og støtte til forældre har ligeledes været en kerneopgave for mig.

Aktuelt er jeg konsulent på Skovhus Privathospital og Granhus Kvindekrisecenter sideløbende med klinikken her. På Skovhus Privathospital er mine opgaver eksempelvis samtaleterapeutiske forløb, krisesamtaler med medarbejdere, psykiatrisk udredning af børn/unge og ugentlige yoga-hold for indlagte. På Granhus Kvindekrisecenter har jeg samtaleforløb med kvinder, som har været udsat for fysisk/psykisk vold og deres børn ligesom jeg også her afholder ugentlige yoga-hold for kvinderne. 

Terapeutisk form og tilgang

Det kræver mod og tillid at være i et terapeutisk forløb. Det er derfor vigtigt for mig at skabe de bedst mulige rammer for, at du kan mærke tryghed, ro og nærvær i vores samarbejde. Sammen arbejder vi på at skabe mening ud af dine udfordringer i livet og at bruge den forståelse til, at du bedre kan håndtere disse udfordringer. Terapi er en mulighed for at løse problemer, få mere indsigt i dig selv og udvikle nye måder at klare udfordringer på.

Jeg tilrettelægger behandlingsforløbet efter dine behov, de problematikker du oplever og mine faglige vurderinger. Nogle opsøger en psykolog for at lære konkrete værktøjer til at håndtere en vanskelig og udfordrende situation. Andre ønsker at udvikle en følelsesmæssig evne til bedre at klare livets udfordringer bredere set. Uanset hvad, er mit mål at støtte dig og muliggøre en forandring, der vil gøre dig i stand til at danne meningsfulde og nærværende relationer til dig selv og andre og fremme en overordnet følelse af at have det godt. 

De primære terapeutiske metoder jeg arbejder med er systemisk og narrativ terapi samt metakognitiv terapi. Jeg kan ved behov og ønske fra dig supplere med værktøj fra yogaterapien. Idet der ved psykiske sygdomme eller psykologiske belastninger og kriser kan opleves et voldsomt udfordret og belastet nervesystem, kan det til tider giver mening at tale ikke kun til hovedet men også til kroppen. Elementer og øvelser fra yoga er derfor for mig blevet et afgørende terapeutisk værktøj i forhold til berolige nervesystemet og styrke forbundetheden med kroppen således, at de kropslige symptomer kan forstås og mindskes. 

Jeg har fortalt om denne tilgang i artiklen her: https://skovhusprivathospital.dk/mediyoga-nyt-paa-skovhus/


Priser

Indledende samtale, 60 min.,                                   1150,- kr.

Individuel terapi, 50 min.,                                         1150,- kr.

Samtaler med pårørende/familiesamtaler, 

90 min.,                                                                          1800,- kr.

Kombinationsbehandling af yoga og samtaleterapi, 

90 minutter,                                                                 1500,- kr.

Indeldende MediYoga-terapi, 

90 min,                                                 1000,- kr.

Opfølgning MediYoga-terapi, 45 min,                     800,- kr.

Du betaler efter endt session enten med mobilepay eller bankoverførsel.


Regler for afbud

Alle kan blive forhindret i at møde op til en aftale. Du kan melde afbud til en samtale senest 24 timer før uden det koster dig noget. 

Melder du afbud senere end dette – eller udebliver du fra samtalen – opkræver jeg fuldt honorar.

Muligheder for tilskud 

Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen, og derfor kan du ikke bruge din henvisning fra lægen hos mig.

Har du en sundhedsforsikring, pensionsordning eller anden forsikring, der tilbyder psykologhjælp, kan du ofte gennem disse ordninger få betalt store dele af udgifterne fra samtalerne hos mig. Tjek dog altid, om du har frit psykologvalg! Hvis du har, kan du komme hos mig.

Er du medlem af Sygeforsikringen “danmark” kan du få 300 kr. tilbage pr. samtale. Kontakt dem for yderligere information.


Kontakt

Adresse

Balance-Huset

Nygade 12A

4300 Holbæk

Mail
Telefon